rozwody zielona góra

AdwokatJeżeli dwoje ludzi myśli o rozstaniu, mają na myśli naturalnie proces rozwodowy. Czasem niemniej jednak wydatki procesu przewyższają możliwości małżonków – wtenczas innym rozwiązaniem jest separacja. Proces separacyjny można przeprowadzić sądownie, innym rozwiązaniem jest umowa separacyjna zawarta u notariusza, mająca podobne do sądowej skutki. Przynależy jednakże pamiętać, że rozwody zielona góra pozwala zawrzeć kolejny związek małżeński, tudzież separacja nie. Jakie są jeszcze inne różnice między rozwodem a separacją? O separacji sąd orzeka w większości wypadków na jednej rozprawie, proces rozwodowy trwa niemało dłużej, zwłaszcza z orzeczeniem o winie. Rozwód zapewnia możliwość powrotu do własnego poprzedniego nazwiska, separacja nie. Mąż i żona będący w izolacji są zobowiązani do niesienia sobie pomocy, po rozwodzie nie ma takiego obowiązku. Obowiązek płacenia alimentów drugiej stronie, trwa do 5 lat po rozwodzie, można go przedłużyć. W separacji – nie ma terminu. Wniosek z powyższego nasuwa się samodzielnie – separacja, czyli rozwód na ekspresowo, nie daje kompletnej wolności stronom.

Comments are closed.

studnie głębinowe

Prywatna studnia to niesłychanie oszczędne rozstrzygnięcie, bo wodę dostajemy niemalże ...

studnie głębinowe

Prywatna studnia to niesłychanie oszczędne rozstrzygnięcie, bo wodę dostajemy niemalże ...