rozwody zielona góra

AdwokatJeżeli dwoje ludzi myśli o rozstaniu, mają na myśli naturalnie proces rozwodowy. Czasem niemniej jednak wydatki procesu przewyższają możliwości małżonków – wtenczas innym rozwiązaniem jest separacja. Proces separacyjny można przeprowadzić sądownie, innym rozwiązaniem jest umowa separacyjna zawarta u notariusza, mająca podobne do sądowej skutki. Przynależy jednakże pamiętać, że rozwody zielona góra pozwala zawrzeć kolejny związek małżeński, tudzież separacja nie. Jakie są jeszcze inne różnice między rozwodem a separacją? O separacji sąd orzeka w większości wypadków na jednej rozprawie, proces rozwodowy trwa niemało dłużej, zwłaszcza z orzeczeniem o winie. Rozwód zapewnia możliwość powrotu do własnego poprzedniego nazwiska, separacja nie. Mąż i żona będący w izolacji są zobowiązani do niesienia sobie pomocy, po rozwodzie nie ma takiego obowiązku. Obowiązek płacenia alimentów drugiej stronie, trwa do 5 lat po rozwodzie, można go przedłużyć. W separacji – nie ma terminu. Wniosek z powyższego nasuwa się samodzielnie – separacja, czyli rozwód na ekspresowo, nie daje kompletnej wolności stronom.

Comments are closed.

Kobieca inicjatywa w

Dla chłopaka, jaki nie ma dziewczyny, kobieca inicjatywa w związku ...

Kobieca inicjatywa w

Dla chłopaka, jaki nie ma dziewczyny, kobieca inicjatywa w związku ...